Variety Box

$14.00

Sampling of baklava, kourambiethes, koulourakia and paximathia (no kataifi)

In stock